przedszkole w leborku

Plan dnia - Oto nasz rozkład dnia:

6:30 - 7:00 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne.
7:00 - 8:15 Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia indywidualne i grupowe, ogólnorozwojowe.
Rozmowy kierowane na temety zgodne z zainteresowaniem.
8:15 - 8:50 Ćwiczenia poranne, zabiegi higieniczne w łazience, przygotowanie do śniadania.
8:50 - 9:10 Śniadanie.
9:10 - 9:20 Czynności porządkowo-higieniczne.
9:20 - 11:30 - Realizacja zadań edukacyjnych, spacery, obserwacje, zabawy dowone na świeżym powietrzu.
11:30 - 11:50 Zabiegi higieniczne.
przygotowanie do obiadu.
11:50 - 12:15 Obiad.
12:15 - 12:35 Czynności higieniczne w łazience.
Ćwiczenia relaksacyjne.
12:35 - 14:15 Zabawy dydaktyczne.
Ćwicznia grafincze,
Utrwalnie poznanych wierszy, piosenek,
Słuchanie opowiadań,
Zabawy dowolne.
14:15 - 14:30 Czynnści porządkowo-higieniczne, przygotowanie do podwieczorku.
14:30 - 14:50 Podwieczorek.
14:50 - 15:00 Czynności higieniczne w łazience.
15:50 - 17:00 Ćwiczenia indiwidualne z dziećmi dostosowanie do ich możliwości,
zabawy dowolne,
rozchodznie się dzieci.

Akademia Juniora
Niepubliczne Przedszkole
ul. Kasztanowa 10, 84-300 Lębork


Mirosława Babul
tel: 669-196-053
biuro@akademiajuniora.lebork.pl